QUOTES OF THE DAY

"WISDOM COMES ALONE THROUGH SUFFERING"
Most of people have doughty to youth of nowadays that they have no manner, but honestly speaking they are the way it seen because of the reality of life, they still no experiencing any challenge of life, so we need to be calm and wait until they face some suffering and we shall witness the wisdom comes itself. Comment and share your ideas below.


DUU KATIKA PITA PITA ZANGU MEZINYAKA HIZI
"ni rahisi kuzuia mdomo kuongea lakini sio kuzuia moyo kuumia"
"ni kawaida kuiona meli ndani ya maji ila sio maji ndani ya meli"